Bevraging kleuterteams

De directieraad van SG Spectrum wil de leden van de kleuterteams van de 7 gemeentelijke basisscholen en hun wijkscholen ondersteunen. Elke kleuterjuf of -meester is wel apetrots op een van haar of zijn sterke punten. Sommigen vragen zich of hoe ze iets kunnen verbeteren en hebben nood aan goede raad.

Daarom organiseren de directies een bevraging naar de sterke punten en hulpvragen van elk lid van de kleuterteams. Eerst peilen we naar de sterktes: waar ben je goed in, wat zou je aan een andere leerkracht willen tonen, waar ben je trots op,...? Dan gaan we na welke hulpvraag je hebt: waar wil je in groeien, op welke vragen ken je geen antwoord,...? En dan zoeken we uit welke collega bij jou terecht kan om je sterktes te leren kennen en bij wie jijzelf terecht kan met je hulpvraag. Zo willen we “intervisies op maat” organiseren: individuele klasbezoeken bij een collega van één van onze 7 scholen. En die hebben allemaal sterktes en hulpvragen!

Binnenkort lees je hier meer over.

  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos