Sportfestival (1ste editie, mei 2016)

GROOT SPORTFESTIVAL 

VAN SCHOLENGEMEENSCHAP SPECTRUM VOOR HAAR 1736 LEERLINGEN

2 - 3 - 4 MEI 2016 / SPORTHAL VICTORIA (KOEKELBERG)

Fotoreportage en terugblik: 

https://photos.google.com/share/AF1QipPuiNZm5l7Yz6myaOQvzsN4jX6Ttbi_sWdTbE7p5sTvU-Qg9ycnCpGW6U2mlfrIOQ?key=U3dCaWNRWGlETWZ0b050b0lmYm5VbGVCTkpNZ0F3

https://photos.google.com/share/AF1QipM503fLeMSkafDQsMHXS7bT92w178dZOYNfIHIguHuZaKooMVR31-jhGHCHMU9pLg?key=MFpzaVlUcGRfbU1KekxaYlB6UExnOFdvUmliOXBR

Als voorzitter van de scholengemeenschap SPECTRUM droomde Robert DELATHOUWER al jaren van een schooloverschrijdend leerlingenevenement en eindelijk is het zover. De scholengemeenschap organiseert van maandag 2 tot en met woensdag 4 mei 2016 een meerdaags sportfestival ten behoeve van de 1736 leerlingen van de 7 gemeentelijke Nederlandstalige basisscholen van JETTE, KOEKELBERG, SINT-AGATHABERCHEM EN VORST. 

Onze directies en leerkrachten hebben zich beraden over het opzetten van een school- en gemeenteoverschrijdend evenement, dat in eerste instantie werd afgestemd op de behoeften van de leerlingen, maar dat via teambuilding op het niveau van directies en leerkrachten ook het versterken van de onderlinge samenhorigheid beoogt,” aldus Robert DELATHOUWER. 

Namens de directieraad van de scholengemeenschap stelde de directeur-coördinator, Roel DE GROOF, het beheerscomité voor om het leerlingenevenement toe te spitsen op sportbeleving en -initiatie: “Het bevorderen van de sportbeleving van Brusselse schoolkinderen, levend in de grootstedelijke context, is een topprioriteit en daarom hebben wij het programma uitgewerkt van een driedaags sportfestival. In het kader daarvan zullen de leerlingen van de verschillende leergraden beurtelings een halve dag participeren aan een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten.”

Een werkgroep van 10 sportleerkrachten, aangevuld door een externe sportexpert (Erik Azijn, Stichting Vlaamse Schoolsport), heeft zich gedurende anderhalf jaar gebogen over de voorbereiding van het Spectrumfestival. De planning bleek niet bepaald een sinecure: hoe zorg je ervoor dat meer dan 1700 leerlingen (831 kleuters, 905 lagere schoolkinderen) aan hun trekken komen? Een locatie vinden voor zulk een groots sportevenement was ook niet evident. Gelukkig konden we terecht bij een van onze inrichtende machten, de gemeente Koekelberg, bij het polyvalente sportcentrum Victoria.  Dat biedt voldoende ruimte en zalen om per halve dag een groep van 350 leerlingen te onthalen. Die groep werd ingedeeld in 18 groepen van een 20-tal leerlingen, die gespreid over drie plateaus met elk 6 activiteiten doorschuiven van de ene activiteit naar de andere. Zo kan elke groep gedurende 20 minuten kennis maken met een van de sportdisciplines die ze zelden op school kunnen beoefenen. 

Ik ben echt fier op onze onderwijsteams”, zegt Robert DELATHOUWER. “Afzonderlijk zouden elk van de 7 scholen een dergelijk programma niet kunnen realiseren. Maar door de handen in elkaar te slaan op het niveau van de scholengemeenschap is het schooloverschrijdend team van sportleerkrachten er wél in geslaagd een aantrekkelijk programma uit te werken voor elk van de leeftijdsgroepen. Zo kunnen de leerlingen kennis maken met disciplines zoals bijvoorbeeld dans, jiu jitsu en boogschieten. Externe leraren van de Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy en de Handboogliga zullen hen inwijden in deze specialismen.”

Een driedaags sportfestival organiseren ten behoeve van meer dan 1700 leerlingen vergt uiteraard een zware investering voor een scholengemeenschap. De gemeente Koekelberg heeft haar sportcentrum Victoria ter beschikking gesteld van het sportfestival. De scholengemeenschap Spectrum kan dankzij de steun van de gemeenten JETTE, BERCHEM en VORST instaan voor het financieren van het leerlingentransport van en naar het sportcentrum. De Erasmushogeschool heeft dan weer een projectmedewerker - topsporter en rugbyspeler Bram Coupé - ingezet om de werkgroep logistiek bij te staan. Opleidingsverantwoordelijken Steve De Decker en Bart Soons (lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie) waren onmiddellijk te vinden om een aantal studenten vrij te maken als extra sportbegeleiders.

In de projectbegroting kon aldus langs de inkomstenzijde een rubriek “goede wil” worden ingeschreven. Zo zegde ook het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties prompt 1800 jonagoldappels toe om de leerlingen en sportleraren te belonen en te versterken na hun inspanningen. 

BIJKOMENDE STEUN VAN ONDERWIJSMINISTER GUY VANHENGEL  EN VAN DE VGC-ADMINISTRATIE 

De middelen van de scholengemeenschap en de vier gemeenten, noch de goede wil van de externe partners zouden hebben volstaan om het driedaags Spectrumfestival te financieren en mogelijk te maken. De VGC kwam tussen via de uitleen- en sportdienst die materiaal ter beschikking stelde. Maar voor het inschakelen van gespecialiseerde sportleraren, het inhuren van een preventieve hulpstand en een interventieploeg van het Rode Kruis en het huren van groot sport- en spelmateriaal zoals airtracks en springkastelen heeft Brussels minister Guy VANHENGEL gezorgd met een forse financiële steun. 

De minister zorgt daarmee direct voor een precedent. Het is immers de eerste keer dat een scholengemeenschap een school- en sportprojectsubsidieaanvraag  indient ten bate van een meerdaags en groots opgezet leerlingenevenement, dat de schoolkinderen opportuniteiten biedt waarvoor een individuele school de slag- en daadkracht mist. Guy VANHENGEL: “zin voor schooloverschrijdend initiatief wil ik zeker ondersteunen en verdient navolging. Ik heb begrepen dat scholengemeenschap SPECTRUM dit festival niet elk jaar kan organiseren. Maar er is een weg geopend en een organisatorische expertise opgebouwd die andere scholengemeenschappen kunnen helpen om een gelijkaardig initiatief te nemen. Het voorbereidend werk is geleverd en er is al een draaiboek voorhanden. SPECTRUM heeft zich bereid verklaard andere scholengemeenschappen te willen helpen en adviseren indien zij ook zo’n festival opzetten. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen.”

Het Spectrumfestival van 2 tot en met 4 mei werd georganiseerd met de steun van:

  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos