Nieuws

Kijk dan met je arendsogen eens naar onze openstaande vacatures! Onze scholen zoeken momenteel mensen om onze teams te komen versterken. Waag zeker je kans!

Vacantverklaringen, kandidaatstelling voor vaste benoeming / uitbreiding vaste benoeming / mutatie in een wervingsambt, Aanvraag verloven en opdrachten, Aanvraag tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor alle personeelsleden.

Op 8 maart 2017 werden 3 nieuwe omzendbrieven gepubliceerd. Vanaf 1 september 2017 worden de bestaande verloven voor verminderde prestaties hervormd.

De directieraad van SG Spectrum wil de leden van de kleuterteams van de 7 gemeentelijke basisscholen en hun wijkscholen ondersteunen. Elke kleuterjuf of -meester is wel apetrots op een van haar of zijn sterke punten.

  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos