Missie & visie

Missie

Scholengemeenschap Spectrum bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 7 gemeentelijke, Nederlandstalige basisscholen met vier inrichtende machten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Vorst).

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het beheerscomité en geadviseerd door de directieraad, die de beleidsstrategie en -voorstellen voorbereidt, de opdrachten van het beheerscomité uitvoert en de dagelijkse leiding van de scholengemeenschap in handen heeft.

De scholengemeenschap beschikt over personeels- en werkingsmiddelen, die de draagkracht van de individuele scholen verhogen. Dankzij een krachtig beleid waarbij samenwerking en uitwisseling centraal staan, versterken we de onderwijskwaliteit van alle scholen van onze scholengemeenschap met respect voor en behoud van de eigenheid en autonomie van elke individuele school.

Visie

In onze scholengemeenschap Spectrum staan openheid, verbondenheid en vertrouwen centraal. Het is belangrijk dat elk teamlid van de directieraad de verschillende scholen van de scholengemeenschap kent, alsook zicht heeft op het pedagogisch project van de scholen en waar hun expertise ligt.

We streven naar zelfsturende teams waarbij directies en leerkrachten door reflectie hun eigen groeikansen als individu, binnen de school en binnen de scholengemeenschap ontdekken. Door het inschakelen van ‘leer-kracht’ leren we van en met elkaar waardoor interne expertise en het inzetten van gemeen­schappelijke middelen gezien en gebruikt worden als troef.

  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos