Bestuur

Scholengemeenschap Spectrum wordt bestuurd door een beheerscomité, dat bestaat uit de schepenen van de gemeenten Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Vorst, die bevoegd zijn voor het Nederlandstalig basisonderwijs. Ze worden bijgestaan door de ambtenaren van de gemeenten, die de diensten van het Nederlandstalig onderwijs leiden. De directeur-coördinator zetelt als secretaris met raadgevende stem.

Het beheerscomité wordt geadviseerd door de directieraad, die de beleidsstrategie en -voorstellen voorbereidt, de opdrachten van het beheerscomité uitvoert en de dagelijkse leiding van de scholengemeenschap in handen heeft.

Robert Delathouwer
Voorzitter Beheerscomité (Foto JM Clajot)
Jutta Buyse
Lid beheerscomité
Peter Decabooter
Lid beheerscomité
Brigitte Gooris
Lid beheerscomité
Dirk Lagast
Lid beheerscomité
Sam Buysschaert
Plaatsvervangend lid beheerscomité
Sandra Goegebeur
Plaatsvervangend lid beheerscomité
Cindy Haesaerts
Plaatsvervangend lid beheerscomité
Roel De Groof
Directeur-coördinator van SG Spectrum, secretaris beheerscomité, voorzitter directieraad
Guy Biesemans
Directeur van GBS De Wereldbrug (Vorst), lid directieraad
Edith Boon
Directeur van GBS De Puzzel (Vorst), lid directieraad
Johan Comhair
Directeur van GBS Van Asbroeck (Jette), lid directieraad
Carine Guldemont
Directeur van GBS De Knapzak (Sint-Agatha-Berchem), lid directieraad
Carine Roelant
Directeur van GBS De Kadeekes (Koekelberg), lid directieraad
Christel Matthijs
Directeur van GBS Vande Borne (Jette), lid directieraad
Lynn Smedt
Directeur van GBS Poelbos (Jette), lid directieraad
  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos