Samenwerkingsplatform ICT

Scholengemeenschap Spectrum vormt met haar 7 gemeentelijke basisscholen en de academies van Jette en Sint-Agatha-Berchem een samenwerkings­platform ICT.

Voor alle onderwijsniveaus, dus zowel voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs geldt dat de scholen de middelen voor ICT slechts enkel kunnen aanwenden, indien ze samenwerken. Samenwerkende scholen leggen hun puntenenveloppe samen en richten op basis hiervan betrekkingen op in één of meer scholen van een samenwerkingsplatform of van de scholengemeenschap. De personeelsleden die in deze betrekkingen worden aangesteld, verzorgen de ICT-coördinatie in de scholen. Om ICT-middelen te kunnen aanwenden moeten scholen zulk een samenwerkingsplatform oprichten.

  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos