Procedure 2017

Alle bijlagen vindt u in de rubriek documenten op onze website.

Vacantverklaringen

In bijlage 1 vindt u het overzicht van de vacant verklaarde ambten in de 7 gemeentelijke basisscholen van Scholengemeenschap Spectrum  in het kader van de procedure 2017 voor de kandidaatstelling voor vaste benoeming/uitbreiding vaste benoeming/mutatie in een wervingsambt. 

Kandidaatstelling voor vaste benoeming / uitbreiding vaste benoeming / Mutatie in een wervingsambt op 1 juli of 1 oktober 2017

Als bijlage 2 vindt u een modelbrief terug om de vaste benoeming aan te vragen. Alle personeelsleden worden verzocht de modelbrief aan hun schoolbestuur  digitaal in te vullen en af te drukken.

Vergeet niet de nodige code(s) in te vullen voor het/(de) ambt(en) waar u voor kandidateert!

Vóór 1 mei 2017 wordt de benoeming in een vacante betrekking aangevraagd per aangetekend schrijven gericht aan uw schoolbestuur.

Aanvraag verloven en opdrachten (schooljaar 2017-2018)

Vóór 1 mei 2017 dienen de gewenste opdrachten alsook de gewenste gunstverloven voor het schooljaar 2017-2018 te worden aangevraagd via een aangetekend schrijven gericht aan uw school­bestuur. Gelet op de nog lopende en ingrijpende hervorming van de verlofstelsels kon dit jaar geen modelformulier worden opgemaakt.

Opmerkingen:

Voor de aanvraag van de gunstverloven zal uw schoolbestuur de deadline van 1 mei 2017 strikt aanhouden.

Informatie over de hervorming van de verlofstelsels en deadlines vindt u op de website van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verloven-en-afwezigheden

Aanvraag tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Als bijlage 3 vindt u de modelbrief terug om de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur aan te vragen. Alle personeelsleden worden verzocht de modelbrief aan hun schoolbestuur digitaal in te vullen en af te drukken.

Vóór 15 juni 2017 dient de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) aangevraagd te worden per aangetekend schrijven gericht aan uw schoolbestuur.

  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos